Ekuacione dhe sisteme

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Ekuacioni i fuqise se dyte me nje ndryshore

  1. Ekuacioni i fuqisë së dytë me një ndryshore
  2. Formulat e Vietes

2. Sisteme te ekuacioneve te fuqise se pare me dy ndryshore

  1. Zgjidhja e sistemeve me mënyrën e zëvëndësimit
  2. Zgjidhja e sistemeve me mënyrën e mbledhjes
  3. Zgjidhja e sistemeve me mënyrën grafike