Zbatime te derivateve

Në këtë kapitull do të trajtojmë temat:

1. Teorema e Langranzhit, teorema Ferma dhe studimi i monotonis

  1. Teorema e Langranzhit
  2. Studimi i monotonisë së funksionit
  3. Teorema Ferma

2. Ekstremumet e funksionit

  1. Maksimumi i funksionit
  2. Minimumi i funksionit
  3. Studimi i monotonis

3. Perkulshmeria e funksionit. Pikat e infleksionit

  1. Perkulshmeria e funksionit
  2. Pikat e infleksionit
  3. Ushtrime te zgjidhura