Vazhdueshmeria e funksionit

Në këtë kapitull do të trajtojmë temat:

1. Limitet e njeanshme

  1. Perkufizimi i limitit te njeanshem
  2. Ushtrime te zgjidhura

2. Vazhdueshmeria e funksionit

  1. Veprimet me funksionet e vazhdueshem
  2. Vazhdueshmëria e funksioneve të zakonshme