Integralet

Në këtë kapitull do të trajtojmë temat:

1. Integrali i pacaktuar

  1. Kuptimi i intergralit të pacaktuar
  2. Tabela e integraleve themelore
  3. Veti  të integralit të pacaktuar

2. Metoda e zevendesimit dhe integrimi me pjese

  1. Metoda e zevendesimit
  2. Metoda e integrimit me pjese

3. Ushtrime – Integrali i pacaktuar dhe integrimi me pjese

4. Integrali i caktuar

  1. Përkufizimi i intergralit të caktuar
  2. Veti të integralit të caktuar
  3. Ushtrime të zgjidhura

5. Llogaritja e siperfaqes se figurave plane

  1. Trapezi vijeperkulur
  2. Rasti i pergjithshem

6. Ushtrime te zgjidhura – Integrali i caktuar