Derivati i funksionit

Në këtë kapitull do të trajtojmë temat:

Tabela e derivateve

1. Derivati i nje funksioni

 1. Derivati i nje funksioni
 2. Mënyrë tjetër për gjetjen e derivatit
 3. Ushtrime te zgjidhura

2. Derivatet e disa funksioneve te thjeshta

 1. Derivatet e disa funksioneve te thjeshta
 2. Vazhdueshmëria e funksionit që ka derivat.
 3. Diferenciali i funksionit
 4. Ushtrime te zgjidhura

3. Rregullat e derivimit

 1. Derivati i shumës
 2. Derivati i diferencës
 3. Derivati i prodhimit
 4. Derivati i raportit

4. Derivatet  e funksioneve logaritmike, fuqi, eksponenciale, trigonometrike

 1. Derivatet e funksioneve logaritmike
 2. Derivati i funksionit eksponencial
 3. Derivatet e funksioneve fuqi
 4. Derivatet e funksioneve sinx dhe cosx

5. Derivati i funksionit te rendit te dyte

 1. Derivati i funksionit te rendit te dyte
 2. Derivatet e funksioneve y=tgx,  y=cotgx
 3. Zbatime të derivatit të rendit II në fizikë
 4. Ushtrime të zgjidhura

6. Derivati i funksionit te perbere

 1. Derivati i funksionit te perbere
 2. Ushtrime te zgjidhura