Matematika 12


Provimet e matures

Kapitulli 1 – Vazhdueshmeria e funksionit

 

Kapitulli 2 – Derivati i funksionit

Kapitulli 3 – Zbatime te derivateve

 

 


 

Kapitulli 4 – Rrethi dhe Elipsi

 

Kapitulli 5 – Hiperbola dhe parabola

 

Kapitulli 6 – Integrali i funksionit

Copyright © detyra.al