Shumefaqeshat dhe trupat e rrumbullaket

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Shumefaqeshat. Prizmi | Siperfaqja e prizmit

  1. Shumefaqeshat
  2. Prizmi
  3. Sipërfaqja e prizmit
  4. Vëllimi i prizmit

2. Vellimi i trupave. Parimi i kavalierit

  1. Vëllimi i kuboidit
  2. Parimi i kavalierit
  3. Vellimi i prizmit

3. Cilindri

  1. Vizatimi i cilindrit
  2. Sipërfaqja e cilindrit
  3. Vëllimi i cilindrit