Plani dhe drejteza ne hapesire

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

Loading...

1. Drejtezat dhe planet. Vetite themelore te planit

 1. Drejtezat dhe planet. Disa koncepte themelore
 2. Vetitë themelore të planit
 3. Rrjedhime nga aksiomat
 4. Drejtezat paralele

2. Pozicioni i drejtezave ne hapesire

 1. Pozicioni reciprok i dy drejtezave ne hapesire
 2. Pozicioni reciprok i drejtëzës me planin
 3. Drejteza pingule me planin
 4. E pjerrëta dhe projeksioni i saj mbi plan
 5. Largesa e pikës nga plani
 6. Këndi i të pjerrëtës me planin

3. Teorema e tri pinguleve. Drejteza paralele me planin

 1. Teorema e tri pinguleve
 2. Drejteza paralele me planin
Loading...