Bashkesite

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Bashkesia

 1. Kuptimi i bashkesise
 2. Nënbashkësia

2. Prerja dhe bashkimi i bashkesive

 1. Prerja e bashkesive
 2. Vetitë e prerjes
 3. Bashkimi i bashkesive
 4. Vetitë e bashkimit
 5. Bashkësia plotësuese

5. Prodhimi kartezian

 1. Katrori kartezian
 2. Bashkësitë numerike

6. Segmenti dhe intervali

 1. Segmenti dhe intervali
 2. Prerja dhe bashkimi i bashkësive të dhëna me segment ose interval

 

Copyright © detyra.al