Shprehje shkronjore

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

Loading...

1. Shprehjet shkronjore. Monomi

 1. Shprehjet shkronjore
 2. Monomi
 3. Veprimet me monomet

2. Polinomi. Faktorizimi i polinomeve

 1. Polinomi
 2. Veprimet me polinomet
 3. Faktorizimi i polinomeve

3. Pjesetimi i polinomit me (x-a)

 1. Rrënjët e polinomit
 2. Teorema Bezu
 3. Pjesëtimi i një polinomi me x-aGjetja e vlerës së një polinomi për x = a

4. Formulat kryesore te algjebres

 1. Katrori i binomit
 2. Katrori i trinomit
 3. Diferenca e katrorëve
 4. Kubi i diferencës
 5. Diferenca e kubeve
Loading...