Gjeometria ne plan

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

Loading...

1. Kongruenca e trekendeshave

  1. Rasti I i kongruences së trekendeshave
  2. Rasti II i kongruences së trekendeshave
  3. Rasti III i kongruences së trekendeshave

2. Ushtrime te zgjidhura – Kongruenca e trekendeshave

3. Trekendeshat e ngjashem

  1. Rasti i parë i ngjashmërisë së trekëndëshave
  2. Rasti i dytë i ngjashmërisë së trekëndëshave
  3. Rasti i tretë i ngjashmërisë së trekëndëshave
  4. Vija e mesme e trekëndëshit

4. Teoremat e Euklidit

  1. Teorema e parë e Euklidit
  2. Teorema e dytë e Euklidit
Loading...