Funksioni

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Prodhimi kartezian

 1. Katrori kartezian
 2. Bashkësitë numerike

2. Bashkesia e percaktimit dhe e vlerave te funksionit

 1. Bashkesia e percaktimit
 2. Bashkesia e vlerave te funksionit

3. Monotonia. Funksioni rrites dhe zbrites

 1. Funksioni rrites
 2. Funksioni zbrites

4. Kufizueshmeria e funksionit. Studimi i variacionit


 1. Kufizueshmeria e funksionit
 2. Studimi i variacionit

5. Funksioni \displaystyle y=\sqrt{x}

 1. Funksioni \displaystyle y=\sqrt{x}
 2. Grafiku i funksionit

6. Vargu numerik

 1. Kuptimi i vargut numerik

7. Vargje te dhena ne menyre rekurrente

 1. Vargje te dhena ne menyre rekurrente
 2. Vargje monoton

8. Progresioni aritmetik

 1. Progresioni aritmetik
 2. Shuma e n kufizave të fillimit të progresionit aritmetik

9. Progresioni gjeometrik

 1. Formula për kufizë të çfarëdoshme të tij
 2. Shuma e n kufizave të fillimit të progresionit gjeometrik