Forcat

Në këtë kapitull do të trajtojmë temat:

1. Të njohim forcat

 1. Çfarë janë forcat?
 2. Llojet e ndryshme të forcave
 3. Forcat e tërheqjes dhe forcat e shtytjes
 4. Forcat që veprojnë mbi trupat në lëvizje
 5. Forca ngritëse e tensionit
 6. Matja e forcave
 7. Forcat e baraspeshuara
 8. Rezultantja e disa forcave

2. Forca e ferkimit dhe graviteti

 1. Forcat e fërkimit
 2. Ç’janë forcat e ferkimit?
 3. Zvogëlimi i forcave të ferkimit
 4. Graviteti
 5. Forcat e gravitetit
 6. Pesha dhe masa
 7. Fusha gravitacionale

3. Rezistenca e ajrit

 1. Çfarë është rezistenca e ajrit?
 2. Zvogëlimi i rezistencës së ajrit
 3. Përdorimi i rezistencës së ajrit

4. Forca e tensionit dhe forca ngritese

 1. Forca e tensionit
 2. Trupat elastikë
 3. Zgjatja e një suste
 4. Pse trupat qëndrojnë mbi ujë?
 5. Trupat në ajër

5. Forcat në lëvizjen rrethore

 1. Forca që ndryshon drejtimin e lëvizjes
 2. Forca qëndërsynuese
 3. Forcat qendërsynuese në hapësirë