Loading...

Mosbarazime numerike dhe inekuacione

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Mosbarazime numerike

  1. Mosbarazime numerike
  2. Veti të mosbarazimeve numerike
Loading...

2. Inekuacione me nje ndryshore

  1. Inekuacione të njëvlershëm
  2. Inekuacioni i fuqisë së parë me një ndryshore

3. Sisteme inekuacionesh dhe inekuacione te dyfishta

  1. Sisteme inekuacionesh te fuqise se pare me nje ndryshore
  2. Inekuacione të dyfishtë

Loading...
Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...