Loading...

Matematika 7

Kapitulli 1 – Fuqia

Kapitulli 2 – Matja, njesite e matjes

Loading...
 

Kapitulli 3 – Perimetri dhe siperfaqja e figurave

Kapitulli 4 – Veprime me numra

Kapitulli 5 – Shprehje me te gjitha veprimet

Kapitulli 6 – Perpjesetimi

Loading...
 

Kapitulli 7 – Formula

Kapitulli 8 – Kende dhe drejteza

Kapitulli 9 – Permesorja dhe pergjysmorja

Kapitulli 10 – Figurat gjeometrike

Kapitulli 11 -Shnderrime te shprehjeve

Kapitulli 12 – Ekuacioni

Loading...
 

Kapitulli 13 – Gjeometria ne hapesire

Kapitulli 14 – Shnderrime gjeometrike

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...