Loading...

Matematika 12

Provimet e matures

Kapitulli 1 – Vazhdueshmeria e funksionit

Loading...
 

Kapitulli 2 – Derivati i funksionit

Kapitulli 3 – Zbatime te derivateve

Loading...
 

Kapitulli 4 – Rrethi dhe Elipsi

Kapitulli 5 – Hiperbola dhe parabola

Kapitulli 6 – Integrali i funksionit

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...