Loading...

Statistike, kombinatorike, probabilitet

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Statistika. Tipari statistikor dhe mesatarja e ponderuar

  1. Tipari statistikor. Efektivat
  2. Mesatarja
  3. Mesatarja e ponderuar

2. Perkembimet

  1. Numri faktorial
  2. Perkembimet
Loading...

3. Dispozicionet

  1. Perkufizimi i dispozicionit
  2. Gjetja e numrit te dispozicioneve

4. Kombinacionet

  1. Kuptimi i kombinacioneve

5. Probabiliteti

  1. Kuptimi i probabilitetit.
  2. Ngjarje te kunderta

Loading...
Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...