Loading...

Bashkesia

Ne kete kapitull do te trajtojme temat:

1. Bashkesia

 1. Kuptimi i bashkesise
 2. Nënbashkësia

2. Prerja dhe bashkimi i bashkesive

 1. Prerja e bashkesive
 2. Vetitë e prerjes
 3. Bashkimi i bashkesive
 4. Vetitë e bashkimit
 5. Bashkësia plotësuese

3. Logaritmi. Kuptimi i logaritmit

 1. Kuptimi i logaritmit
 2. Vetitë e logaritmeve

4. Ushtrime te zgjidhura – Logaritmi i shprehjeve

5. Prodhimi kartezian

 1. Katrori kartezian
 2. Bashkësitë numerike

6. Segmenti dhe intervali

 1. Segmenti dhe intervali
 2. Prerja dhe bashkimi i bashkësive të dhëna me segment ose interval

7. Fuqite dhe rrenja katrore

 1. Rrenja katrore
 2. Vetitë e rrënjës katrore
 3. Mbledhja e rrenjeve te ngjashme
 4. Zhdukja e rrënjës nga emëruesi

8. Radha e veprimeve ne nje shprehje

 1. Shprehjet me të gjitha veprimet

9. Ushtrime te zgjidhura – Radha e veprimeve ne nje shprehje

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...