Loading...

Matematika 6

Këtu do të gjeni ushtrime dhe leksione nga matematika për klasën e gjashte, botimet Pegi, Atlas etj.

 • Numri
 • Mbledhja dhe zbritja me mend
 • Shumezimi i numrave natyrore
 • Shumefishat
  Loading...
 • Ditet, javet, muajt, vitet
 • Veprime me thyesat
 • Shumekendeshat
 • Njesite e matjes
 • Loading...
 • Perqindja
 • Gjetja e masave të këndeve që mungojnë në një trekëndësh
 • Koordinatat e pikes ne rrjetin koordinativ
 • Simetria boshtore
 • Moda, amplituda, mesorja dhe mesatarja aritmetike
 • Pjesetimi i numrave natyrore
 • Shumezimi i numrave katershifror dhe dyshifror me nje numër njeshifror
 • Raporti
 • Veti te shumezimit
 • Pjestimi i numrave me presje me numra natyrore
Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...