Kimia 9

Këtu do të gjeni ushtrime dhe leksione nga kimia 9 , botimet Pegi, Atlas.

Kapitulli 1 – Energjia. Barazimet termokimike

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook