Kimia 8

Këtu do të gjeni ushtrime dhe leksione nga kimia 8 , botimet Pegi, Atlas.

Kapitulli 1 – Perzierjet homogjene dhe heterogjene

Kapitulli 2 – Oksidet, bazat, kriperat dhe acidet

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook