Loading...

Fizika 7

Ushtrime te zgjidhura fizike dhe leksione nga fizika 7. Kemi trajtuar te gjitha temat e Fizika 7. Jemi mbeshtetur ne shume  botime per te gjetur metodat me te kuptueshme.

Kapitulli 1 – Forcat

Loading...

Kapitulli 2 – Energjia

Loading...

Kapitulli 3 – Trupat qiellor

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...