matematika

Identitetet trigonometrike | Formula themelore

Formula themelore Le të kemi në rrethin trigonometrik harkun AM me vlerë x. Dimë që dhe . Njehsojmë largesën e pikës M nga origjina e koordinatave O(0;0). , pra , nga ku del . Pra, mund të s...

Variacioni i sinusit dhe kosinusit

Variacioni i sinusit Marrin në rrethin trigonometrik harkun trigonometrik me vlerë x. Për të parë se si ndryshon sinx, kur x rritet nga 0 në 2π, mjafton të shohim se si ndryshon ordinate e pik...

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook