Loading...

gjeometri plane

Katrori

Përkufizim: “Katror quhet paralelogrami që i ka të katër brinjët kongruente dhe të katër këndet kongruente”. AB = BC = CD = DA   Katrori, është paralelogram, është drejtkëndësh...

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook
Loading...