drejteza te kitheta

Pozicioni i drejtezave ne hapesire

Pozicioni reciprok i dy drejtezave ne hapesire Marrim në shqyrtim kuboidin ABCDMNPQ. Loading... Duke i konsideruar brinjët e tij si drejtëza në hapësirë paraqiten këto raste: Drejtëzat AB dhe ...

Plani dhe drejteza

Plani është një sipërfaqe e sheshtë dhe e pakufizuar. Gjeometrikisht, plani paraqitet me anën e një paralelogrami, i cili përfytyrohet i shtrirë pa kufi. Plani shënohet me një shkronjë të...

Na vizitoni në faqen tonë të facebook.
Facebook